Alt utstyr som monteres i felt kan oppdateres over sin internetforbindelse.