Ja, det er egne funksjoner for å kontrollere at en enhet fungerer som den skal og diagnostisere dersom mistanke om feil.