Måling gjort smart

NxtEnergy er et norsk selskap etablert i 2019 som utvikler og tilbyr produkter og tjenester tilpasset energimarkedet og det digitale målemarkedet for strøm og vann. Våre løsninger gjøre det enkelt å bygge verdi på målerdata fra strømmålere og vannmålere. Verdiene vi snakker om er mulighetene for å utnytte naturressursene strøm og vann bedre når det gjelder forbruk, kostnad og administrasjon.

Det er smart både i et globalt og lokalt bærekraftsperspektiv.

Historien til NxtEnergy

Fredrikstad Energi (FEAS) og Nxtech lærte hverandre å kjenne gjennom felles aktivitet innenfor forskning og utvikling av energi løsninger. I 2019 etablerte de i fellesskap selskapet NxtEnergy for å kunne følge opp et voksende behov for å hente ut data fra de nye automatiske strømmålerne som nå ble installert i alle norske husstander.

Automatiske strømmålere i kombinasjon med etablering av landsdekkende 5G mobilnettverk var en trigger for utviklingen av en datalink komponent som skal vise seg å bli viktig for utsending av strømmålerdata og etter hvert andre typer målerdata.

NxtEnergy kunne nyttegjøre seg av FEAS sin kunnskap om strømmarkedet og strømmålere gjennom lang tid, samtidig som Nxtech kunne dele av sin erfaring og kompetanse om IoT og teknologiutvikling i allmennhet.

Etter et spennende utviklingsløp og testing, introduseres NxtEnergy sin PowerLink i markedet høsten 2021.

Parallelt utvikles produkt/løsninger for andre typer måledata. Vil tilby digitale løsninger som muliggjør bedre forvaltning og bevisst anvendelse av naturressurser som strøm og vann. I dag og i morgen.

Eierne

Fredrikstad Energi AS

Fredrikstad Energi (FEAS) har en lang og innholdsrik historie som strekker seg over mer enn 100 år. Den første lyspæren i Norge ble tent på Lisleby Bruk i 1877. Noen år senere, kun et steinkast unna, begynner FEAS sin historie. Konsernet har drevet virksomhet i Fredrikstad-regionen i over 100 år, og store og små begivenheter har vært med på å forme FEAS til den virksomheten det fremstår som i dag.

Vern av samfunn og miljø er et av konsernets overordnede mål. Det betyr at de er opptatt av den triple bunnlinje ved å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier.

Teknologi og utvikling er viktige fokusområder for å skape nye tjenester og muligheter for våre kunder. Gjennom forskning- og utviklingsprosjekter og i samarbeid med ledende selskaper har FEAS blitt en markant aktør i norsk energibransje. I samarbeid med blant annet Smart Innovation Norway, eSmart Systems og Nxtech er regionen blitt et nasjonalt tyngdepunkt for innovative energiløsninger.

Nxtech AS

Nxtech etableres etter at projektor industrien i Fredrikstad blir forsøkt flagget ut av Norge. Gjennom mer enn 20 år har utvikling og produksjon av projectorer under merkevarene ASK, Proxima og InFocus ble Fredrikstad-aktøren verdensledende. Med børsnotering og etter hvert amerikanske eiere, ble mesteparten av virksomheten flyttet til Asia – men mesteparten av menneskene og kunnskapen ble igjen. Det lå derfor vel til rette for etablering av nye selskaper. Nxtech AS etableres i 2008 med nøkkelpersoner fra utviklingsavdelingen i ASK/InFocus. Fra en sped oppstart med 6 ingeniører, er det i dag en allsidig produktutviklingsbedrift som realiserer ideer til produkter på løpende bånd sammen med sine oppdragsgivere. Bedriften har et sterkt fokus på innføring av ny teknologi og anvendelse av denne for å skape nye markeder.

NxtEnergys hovedeiere kommer fra noen av Norges fremste miljøer innen energimarkedet og teknologimarkedet.

Møt teamet

NxtEnergy er et ungt selskap, hvor utvikling av produkter og konsepter har vært vårt eneste fokus. I august 2021 fikk NxtEnergy sin første heltidsansatte og Daglig Leder for selskapet.

Ole Eilsø Nielsen

Daglig Leder

Terje Wahlstrøm

CTO

Referanser

NxtEnergy WarerLink Fjordkraft hele Norges strømleverandør
NxtEnergy WaterLink Atea bygger Norge med IT
NxtEnergy Maik WaterLink totalleverandør av måling-, avregning-, fakturering-, inkassotjenester (MAFI) for nett- og kraftselskaper.