Fremtiden er digital og forbrukere ønsker i større grad å ta kontroll over egne data slik at de kan tilpasse bruksmønsteret sitt. De siste årene har interessen for å lese av detaljert informasjon om eget strømforbruk i hjemmet økt. På denne måten kan man lære mer om egen atferd og få kontroll over eget strømforbruk. Vår PowerLink kan enkelt kobles til strømmåleren og hente ut detaljert informasjon, i sanntid.

Derfor sier vi at PowerLink fra NxtEnergy gjør strømmåleren smartere!

Fordeler med PowerLink fra NxtEnergy:

Enkel visualisering av strømdata

Flere forbrukere forvandler nå sine husstander til smarthus for å få en enklere hverdag basert på smarte løsninger og god bruk av data. Med PowerLink får man tilgang til et fleksibelt grensesnitt via vårt API som gir grunnlag for en oversiktlig visualisering av strømdata. Dette kan videre kobles til ulike skyløsninger og andre grensesnitt dersom det er ønskelig.

Kan gi kritisk informasjon for helsesektoren

Siden PowerLink benytter seg av Edge Computing og dermed prosesserer data lokalt i enheten, er det mulig å sette opp forskjellige triggere som varsler dersom noe unormalt oppdages i strømforbruket. Et sykehus er helt avhengig av å følge med på sin strømbruk og variasjoner. Dersom det brukes for lite strøm i én del av sykehuset i forhold til det som er normalt, vil PowerLink sende et varsel om dette og kan dermed avdekke om eksempelvis kritiske maskiner har slått seg av.

Bedre for miljøet – billigere for lommeboka

Visste du at detaljerte data om bruksmønster for strøm kan gi en miljøgevinst? Dersom man som forbruker ser at man har et høyt forbruk på visse tider av døgnet, eller jevnt over bruker for mye strøm, kan data fra PowerLink enkelt avdekke noen aktuelle endringer for å endre på strømbruken. PowerLink kan sende høyoppløselige data til ditt system slik at du enkelt kan integrere data i dine analyser mot sluttbruker. Det er også mulig å utføre en analyse direkte i PowerLink, takket være Edge Computing. Smartere bruk av strøm sparer miljøet og er i tillegg bedre for lommeboka!

Tilby PowerLink som deres eget produkt til egne kunder

Vi i NxtEnergy tilbyr PowerLink som et EMV-produkt. Det betyr at du som markedsaktør overfor sluttbruker kan profilere produktet med egen logo og farger – og om dere ønsker det, så kan dere til og med gi PowerLink et annet navn.

Er din bedrift interessert i å tilby et Plug and play-produkt til deres kunder, slik at de enkelt kan lese av informasjon og tilpasse eget strømforbruk? Ta kontakt med oss i NxtEnergy for å høre mer.

Referanser

NxtEnergy WarerLink Fjordkraft hele Norges strømleverandør
NxtEnergy WaterLink Atea bygger Norge med IT
NxtEnergy Maik WaterLink totalleverandør av måling-, avregning-, fakturering-, inkassotjenester (MAFI) for nett- og kraftselskaper.