Produktet kommuniserer på kryptert link på kjente standarder. I tillegg er det mulig å sette opp ett «privat» mobil nett slik at enheten kun kommuniserer med godkjente adresser i nettet.