Produktet støtter både eksisterende 4G og kommende 5G utbygging i Norge. Programvare oppdateres forløpende med evt. endringer i standarder. Dette er inkludert i prisen for produktet.