Våre produkter

Internet of Things er kommet for å bli

I dag brukes Internet of Things (IoT) i hele samfunnet, også i strømmålere og vannmålere. I NxtEnergy sine produkter anvendes IoT aktivt til å levere digitale måledata fra strømmålere og vannmålere som videre kan analyseres og omformes til verdifull innsikt. Innsikten er verdifull, fordi den danner basis for endret adferd, besparelser og nødvendige miljømessige fordeler.

Automatisk måleravlesning med digital overføring til skytjeneste er arbeidsbesparende og bidrar til å øke kvaliteten på måledata som din bedrift kan tilby sine kunder og sluttbrukere.

PowerLink

Sanntidsdata fra AMS-målere

WaterLink

Automatisk avlesing av digitale vannmålere

Referanser

NxtEnergy WarerLink Fjordkraft hele Norges strømleverandør
NxtEnergy WaterLink Atea bygger Norge med IT
NxtEnergy Maik WaterLink totalleverandør av måling-, avregning-, fakturering-, inkassotjenester (MAFI) for nett- og kraftselskaper.