Våre løsninger

Internet of Things er kommet for å bli

I dag brukes Internet of Things (IoT) i hele samfunnet, også i strømmålere og vannmålere. I NxtEnergy sine løsninger brukes IoT aktivt til å levere digitale måledata og bygge ekstra verdi for sluttbruker. Med analyse av data fra strømmålere og vannmålere kan det utvinnes mye tilleggsinformasjon til nytte og glede for alle i verdikjeden.

Automatisk måleravlesning med digital overføring til skytjeneste er arbeidsbesparende og en sterk bidragsyter for å øke kvaliteten på måledata som din bedrift kan gi til sine kunder.

Cloud Link

Sanntidsdata fra AMS-målere

Smart Water Link

Automatisk avlesing av digitale vannmålere

Referanser

NxtEnergy WarerLink Fjordkraft hele Norges strømleverandør
NxtEnergy WaterLink Atea bygger Norge med IT
NxtEnergy Maik WaterLink totalleverandør av måling-, avregning-, fakturering-, inkassotjenester (MAFI) for nett- og kraftselskaper.